Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä
Tmi Marina’s lab
Nahkiaisentie 11
28300 Pori


Henkilötietoja ylläpidetään ja kerätään ainoastaan asiakassuhteen
hoitamista varten. Henkilötietoja ei myydä eteenpäin. Henkilötietojen
käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.
Markkinointitarkoitukseen kerätyt tiedot vaativat henkilön suostumuksen.


Tietojen säilytys
Tiedot sijaitsevat joko marinaslab.fi sivuston palvelimella (UpCloud /
Helsinki) tai Mailchimp -palvelussa.

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi
markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Lisätietoja
Marina Laine
marina@marinaslab.fi

Shopping Cart
Scroll to Top